• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ตรวจเยี่ยมจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พันตำรวจเอก บัญฑิต  อ่อนสาคร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

ออกตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐