ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


กิจกรรมงานวันเด็ก ปี ๒๕๖๐

 • 14012017_001.jpg
 • 14012017_002.jpg
 • 14012017_003.jpg
 • 14012017_004.jpg
 • 14012017_005.jpg
 • 14012017_006.jpg
 • 14012017_007.jpg
 • 14012017_008.jpg
 • 14012017_009.JPG
 • 14012017_010.JPG
 • 14012017_011.jpg
 • 14012017_012.jpg
 • 14012017_013.jpg
 • 14012017_014.jpg
 

       สถานีตำรวจภูธรเมืองร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ แข่งขันรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ได้จัดให้มีกิจกรรมและแจกจ่ายขนมให้กับเด็กที่มาร่วมงาน พร้อมนี้ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ผู้มาเที่ยวงานในครั้งนี้