• 3_2.jpg
 • 3_3.jpg
 • 4.jpg
 • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


โครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล

 • 17012017_2_001.jpg
 • 17012017_2_002.jpg
 • 17012017_2_003.jpg
 • 17012017_2_004.jpg
 • 17012017_2_005.jpg
 • 17012017_2_006.jpg
 • 17012017_2_007.jpg
 • 17012017_2_008.jpg
 • 17012017_2_009.jpg

         จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคณะสงฆ์ กำหนดจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๘๙ รูป ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ ม.ค. ๖๐ โดยกำหนดบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๐ ณ วัดกลางพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์