ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   

พล.ต.อ.สุวัตน์  แจ้งยอดสุข

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

   

พล.ต.อ.สุชาติ  ธีระสวัสดิ์

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.มนู  เมฆหมอก

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.ชนสิษฎ์  วัฒนวรางกูร

รอง ผบ.ตร.

     

พล.ต.อ.ศักดา  ชื่นภักดี

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

พล.ต.อ.ณัฐธร  เพราะกระสุน

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

พล.ต.อ. วิสนุ  ปราสาททองโอสถ

จตช.

     

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.ปิยะ  อุทาโย

รอง ผบ.ตร.