ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   

พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

     

พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

รอง ผบ.ตร.

     

พล.ต.อ. นเรศ นันทโชติ

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

พล.ต.อ. พรหมธร ภาคอัต

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก

รอง ผบ.ตร.

     

พล.ต.อ. ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร

จตช.

พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

รอง ผบ.ตร.