• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

 

         วันนี้ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.นิรุธ สาระสิทธิ์ รองสว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ร.ต.อ.หญิงกนกวรรณ พลทามูล ปรก.รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์


ปฎิบัติหน้าที่ร้อยเวรจราจร พร้อมลูกข่ายจราจร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน 5 ราย