• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


จัดระเบียบสังคม ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ตในเขตพื้นที่ตามแผนบูรณาการจังหวัด

         วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ไชยสาคร รอง สารวัตรงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปราม พร้อมด้วยสายตรวจเขต๔, และเขต๕ ร่วมกับฝ่ายปกครองออกจัดระเบียบสังคม ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ตในเขตพื้นที่ตามแผนบูรณาการจังหวัด