• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับการบริการประชาชน

  • 01032560_1.jpg
  • 01032560_2.jpg
  • 01032560_3.jpg
  • 01032560_4.jpg
  • 01032560_5.jpg
  • 01032560_6.jpg
  • 01032560_7.jpg

         วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์  ด่านสุวรรณ  รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.ฯ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรีมย์