• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ฝึกอบรมจัดตั้งและฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

         วันที่ ๑ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์  วิทยากร  ครูฝึกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ฝึกอบรมจัดตั้งและฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  ที่บ้านหนองกันงา  ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์