• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ฝึกอบรมจัดตั้งและฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

         วันที่ ๑ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์  วิทยากร  ครูฝึกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ฝึกอบรมจัดตั้งและฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  ที่บ้านหนองกันงา  ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์