• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


มอบประกาศนียบัตร"โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน"

         วันนี้ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบหลักสูตรตาม "โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในในเด็กนักเรียน" (D.A.R.E. ประเทศไทย)