• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


เก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วนำคืนเจ้าของ

        วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ดาบตำรวจ วีรวัฒน์ ประคองชีพ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ นางสาว กิตตินันท์ มั่นจิต บ้านเลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๓ ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์  ได้ที่ถนนหน้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตรวจสอบภายในกระเป๋าพบโทรศัพท์มือถือ iphone7 plus ๑ เครื่อง พระเลี่ยมทอง ๑ องค์ เงินสดจำนวน ๑,๖๒๐ บาท และได้ติดตามเจ้าของกระเป๋าจนพบ