• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ประชุมชี้แจงกำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามโยบาย

         วันนี้ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ  แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ และได้ประชุมชี้แจงกำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามโยบาย ของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3  และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  โดยเคร่งครัด