• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ประชุมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรภายในตลาดไนท์บาซ่า

        วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร.ต.อ.มนัส ถุนนอก ปรก.รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมประชุมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรภายในตลาดไนท์บาซ่า บุรีรัมย์