• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ประชุมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรภายในตลาดไนท์บาซ่า

        วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร.ต.อ.มนัส ถุนนอก ปรก.รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมประชุมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรภายในตลาดไนท์บาซ่า บุรีรัมย์