• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


 ร่วมพิธีวัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สวนรมย์บุรี  ๒๐๐ ปี

 

      วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๓๐ น. พ.ต.ท.อรรถพร พุ่มห้วยรอบ  สวป.เมืองบุรีรัมย์  ร.ต.อ.สุริโยแก้ว บุตรดี  รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีวัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สวนรมย์บุรี  ๒๐๐ ปี