• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ บรรยายทางวิชาการ "การศึกษาไทยในอนาคต"

         วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ติดตามรวม ๔ คน ได้เดินทางมาบรรยายทางวิชาการ "การศึกษาไทยในอนาคต" มีบุคคลากร,นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับฟังประมาณ ๕๐๐ คน ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง