• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

         วันที่ ๓-๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่บ้านหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง