• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

         วันที่ ๓-๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่บ้านหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง