• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


บรรยายเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แก่อาสาสมัครที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระสัง

  • 10042560_1.jpg
  • 10042560_2.jpg
  • 10042560_3.jpg
  • 10042560_4.jpg

         วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐.น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐น. ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่สภ.เมืองบุรีรัมย์ได้ดำเนินการเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แก่ (อสม.)ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระสัง อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์