• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ

 

         วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๐.๐๐ น. ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา  ผ.บ.หมู่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ได้ดำเนินรายการวิทยุที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกระจายด้วยระบบ เอเอ็มที่ความถี่ ๑๓๖๘ KHz. และระบบเอฟเอ็มที่ความถี่ ๑๐๑.๗๕ MHz ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการบังคับใช้กฏหมายจราจรเกี่ยวกับมาตรการเล่นน้ำสงกรานต์

และการใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง และการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานต์ตามหอพักนักศึกษาและตามบ้านเรือนประชาชนและไปประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนร่วมกันแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ตำรวจ โดยตรง ผ่าน Police I Lert U APPlication โดยให้ติดตั้งได้ทันทีและสามารถแจ้งเหตุได้รวดเร็ว