• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


แจกแผ่นรณรงค์การคาดเข็มขัดนิรภัยรถแต่ละประเภท

 

         วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ร.ต.อ.หญิงกนกวรรณ  พลทามูล พร้อมลูกข่าย จร. จุดบริการประชาชนแยกกระสัง ได้ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นรณรงค์การคาดเข็มขัดนิรภัยรถแต่ละประเภท ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางบุรีรัมย์ ๒๒๖ และ ๒๑๘ บริเวณแยกบ้านกระสัง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์