• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ข้าราชการตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย์เข้ารับการฝึกเพื่อประกวดการฝึก

  • 21042560_1.jpg
  • 21042560_2.jpg
  • 21042560_3.jpg
  • 21042560_4.jpg
  • 21042560_5.jpg
  • 21042560_6.jpg

         วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  โดยมี พ.ต.ท.จิรวัฒน์ ศิรพิมลรัตน์ สวป.ฯ ทำหน้าที่ผู้ควบคุมการฝึก ร.ต.อ.ขัตติ เพชรกล้า รอง สวป.ฯ ทำหน้าที่ครูฝึกและข้าราชการตำรวจที่มีรายชื่อเข้ารับการ ฝึกประกวด ได้เข้ารับการฝึกเรียบร้อยแล้ว