• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


วิทยากรบรรยายแก่ผู้ถูกควบคุมความประพฤติ

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่(จร) สภ.เมืองบุรีรัมย์ได้ไปดำเนินการเป็นวิทยากรบรรยายที่ศาลาการเปรียญวัดป่าธรรมาธีราราม แก่ผู้ที่ต้องถูกควบคุมความประพฤติ จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ มีจำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๕๐ ราย