• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


วิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายจราจรทางบก ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่ฯ สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้รับคำสั่ง จาก ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์เป็นวิทยากรให้ความรัูกฏหมายจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ให้แก่ประชาชนที่เข้ารับการอบรมที่สำนักขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับเข้าทำการทดสอบเพื่อขอรับใบรับอนุญาตผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งว่าด้วยกฏหมายขนส่ง