• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


การประชุม กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,พ.ต.ท.จิรวัฒน์ ศิรพิมลรัตน์ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร่วมประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงาน นำข้อเสนอแนะจาก กต.ตร.จังหวัดมาวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและมอบเกียรติบัตรให้กับ กต.ตร.  ขอบคุณที่เสียสละเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจการตำรวจ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์