• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.

ชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ออกพบปะเยี่ยมเยี่ยนประชาชน แจกจ่ายแผ่นพับการติดต่อกับสถานีตำรวจ ระดมความคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน ในการพัฒนาหมู่บ้านมะค่าเหนือ หมู่ที่ ๗ ต.กลันทา, บ้านมะค่าใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.บ้านยาง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์