• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ร่วมตรวจรถรับส่งนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาล

สภ.บุรีรัมย์ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น.

พ.ต.อ.รุธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมือบุรีรัมย์ พร้อมด้วย

พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 

พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 

ร.ต.อ.วรุฒม์ ยุตสะธรรม รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

ร.ต.อ.หญิงกนกวรรณ พลทามูล รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ,ขนส่ง ตรวจรถรับส่งนักเรียน ที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล