• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ออกตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.

ชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ออกพบปะเยี่ยมเยี่ยนประชาชน เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนที่อยากให้นำมาแก้ไข ณ บ้านร่องหมากน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.กลันทา, บ้านร่องหมากใหญ่ หมู่ที่ ๕  ต.กลันทา อ.เมือง จว.บุรีรัมย์