• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๙ มิถุยน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เรียกประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์  ทุกสายงาน  เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อราชการ  นโยบายของผู้บังคับบัญชา  และการดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สภ.เมืองบุรีรัมย์