• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ชุดตำรวจมวลชนสัมพันธ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านร่องหมากน้อย

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และประชาชน หมู่บ้านร่องหมากน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.กลันทา อ.เมือง จว.บุรีรัมย์  ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน จัดทำรั้วบ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านร่องหมากน้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยอาชญากรรมของหมู่บ้าน