• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


ประชุมข้าราชการตำรวจ การปรับทัศนคติการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้เรียก ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อประชุมชี้แจง การปรับทัศนคติการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ ณ ห้องประชุม ศปก.ชั้น ๒ สภ.เมืองบุรีรัมย์