• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐ น.  

สภ.เมืองบุรีรัมย์ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดจัดทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๙ ทีม โดยการแข่งขันจัดเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด ซึ่งจะทำการแข่งขันทุกวันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามซัลโว เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างข้าราชการด้วยกันอีกด้วย