ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

วิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวสารตำรวจ

วันที่ (5 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 - 10.00 น.

      ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิช ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งกระจายเสียงในระบบ AM ๑๓๖๘ กิโลเฮิร์ตและระบบ FM ๑๐๑.๗๕ MHz. จากประชาชนและได้ประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพราะมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมายและให้ช่วยกันดูแลลูกหลายเยาวชนติดเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดซึ่งมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมาก จากจับกุมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่เสี่ยงต่อการนำรถไปแข่งรถในทางเดินรถมักจะเจอยาเสพติดด้วย