ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

งานชุมชนสัมพันธ์ ออกพบปะผู้นำชุมชน

วันที่ (28 ม.ค. 64) เวลา 11.00 น.

      ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมาย พ.ต.ท.ธนานนท์ ไชยสิน สวป.สภ.ฯ และชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ ออกสำรวจหมู่บ้านเป้าหมาย พบปะเยี่ยมเยือนผู้นำชุมชน,ศึกษาข้อมูลชุมชนด้านความจำเป็นพื้นฐาน ข้อมูลกี่ยวกับท้องถิ่น  ตรวจเยี่ยมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 อย่าการ์ดตกเด็ดขาด โดยได้แจกจ่ายคู่มือประชาชน,แผ่นพับ ให้กับประชาชน ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ต.หนองตาด อ.เมือง  กำชับหากพบผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ให้แนะนำไปตรวจคัดกรอง/แจ้งผู้นำชุมชนหรือ รพ.สพ.ในพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด จึงได้แนะนำให้ปฎิบัติตามมาตรการหลัก ดังนี้
     1. มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
     2. มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
     3. หมั่นล้างมืออ่างด้วยสบู่ เจล และแอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ
     4. กำชับในมาตรการ เพิ่มระยะห่างในสังคม Social distancing