ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พลตำรวจตรี ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล

พลตำรวจตรี ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

   
 พันตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์  พันตำรวจเอก รุทธพล เนาวรัตน์
 

พันตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

 

พันตำรวจเอก รุทธพล เนาวรัตน์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

   
 พันตำรวจเอก ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย  
 

พันตำรวจเอก ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์