ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรภาค 3

   

พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์

ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3

     
 

พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์

รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3

 

พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย

รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3

 

พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี

รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3

     
 

พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ

รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3

 

พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี

รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3

 

พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง

รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3