ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

แสดงตารางเปรียบเทียบสถิติคดีแบบรายปี

ประเภทความผิด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561 ปี 2562

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง จับกุม

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม)

 37 34            

1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)

2 2            

1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย

1 1            

1.3 พยายามฆ่า

12 11            

1.4 ทำร้ายร่างกายสาหัส

    - ทำร้ายร่างกายไม่สาหัส

18 17            

1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา

    - พรากผู้เยาว์

4 3            

 

ประเภทความผิด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561 ปี 2562

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม)

112 92            

2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์)

- -            

2.2 ชิงทรัพย์

2 2            

2.3 วิ่งราวทรัพย์

47 41            

2.4 ลักทรัพย์

1 1            

2.5 กรรโชกทรัพย์

39 29            

2.6 ฉ้อโกง

    - เจ้าหนี้โกง

20 17            

2.7 ยักยอกทรัพย์

3 2            

2.8 ทำให้ทรัพย์เสียหาย

- -            

2.9 รับของโจร

- -            

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่

- -            

2.11 วางเพลิง

- -            

 

ประเภทความผิด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561 ปี 2562

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

จับกุม

3. ฐานความผิดพิเศษ (รวมเฉพาะ 3.1-3.17)

14 14            

3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

- -            

3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

- -            

3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

12 12            

3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร

- -            

3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า

- -            

3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

2 2            

3.7 พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ป.อา ม.269/1-269/7)

- -            

3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้

- -            

3.9 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ

- -            

3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

- -            

3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

- -            

3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

- -            

3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์

- -            

3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน

- -            

3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร

- -            

3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542-2544

- -            

3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

- -            

 

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561 ปี 2562

ราย

คน

ราย

คน

ราย

คน

ราย

คน

4.1 ยาเสพติด

361 386            

    4.1.1 ผลิต/นำเข้า/ส่งออก (กัญชา)

- -            

    4.1.2 จำหน่าย/ครอบครองเพื่อจำหน่าย

133 155            

    4.1.3 ครอบครอง (ยาบ้า)

             - ครอบครอง (กัญชา)

76 79            

    4.1.4 เสพยาเสพติด (ยาบ้า)

152 152            

4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด

48 50            

    4.2.1 อาวุธปืน

48 50            

    4.2.2 วัตถุระเบิด

- -            

4.3 การพนัน

118 649            

    4.3.1 สลากกินรวบ

28 28            

    4.3.2. ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์

8 14            

    4.3.3 การพนันอื่นๆ

82 607            

4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

- -            

4.5 ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คนเข้าเมือง

7 18            

4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามค้าประเวณี

    - เตร็ดเตร่

408 408            

4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ

- -            

4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

27 28            

รวมกลุ่มที่ 4

669 1,549            

หมายเหตุ

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

รับแจ้ง

(ราย)

จับ

(ราย)

       

- ฐานความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

 10

10