ประวัติสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

     สำหรับประวัติของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๖ โดยมี ร้อยตำรวจเอก มงคล ประภาสะวัตร  เป็นหัวหน้าสถานีเป็นคนแรก ซึ่งขณะนั้นเป็นตำแหน่งระดับ
ผู้บังคับกองร้อย  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๖๖  ถึง๒๔๖๗ ต่อมาเปลี่ยนเป็นระดับสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี มี พันตำรวจตรี แหลมทอง ญาณอุบล ดำรงตำแหน่งเป็นคนแรก
(ปีพุทธศักราช ๒๘๑๘) จากนั้นเปลี่ยนเป็นระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี มี พันตำรวจเอก
สมนึก หงส์สุรพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็น
คนแรก (ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๗) และสับเปลี่ยนหมุนเวียนจนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันมี พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  เป็นหัวหน้าสถานี