แผนที่เขตรับผิดชอบ สภ.เมืองบุรีรัมย์

  

ข้อมูลประชากรอำเภอเมืองบุรีรัมย์

 ลำดับที่ ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร(คน)
1. อิสาณ 18 16,354
2. หลักเขต  14 6,580
3. เสม็ด  19 16,703 
4. บ้านบัว  18 9,748 
5. สวายจีก  19 11,447 
6. บ้านยาง  19 12,790 
7. พระครู  13 6,839 
8. ถลุงเหล็ก  16 5,592
9. หนองตาด  22 11,643 
10. บัวทอง 15 6,399
11. ชุมเห็ด 22 17,570
12. สะแกซำ 19 9,822
13. กลันทา 13 6,721
14. กระสัง 19 7,013