นักเรียนมาดูงานสถานีตำรวจเมืองบุรีรัมย์

 • 23022560_1.jpg
 • 23022560_2.jpg
 • 23022560_3.jpg
 • 23022560_4.jpg
 • 23022560_5.jpg

         วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา สอนหลักสูตรครูแดร์บทที่ ๑๓ เรื่อง โรงพักของเรา ดูงานสถานีตำรวจเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนไตรคามสิทธิศิลป์(เขตการทางสงเคราะห์ ๕) ชั้นประถมปีที่ ๖/๑, ๖/๒  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน

         ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ผ.บ.หมู่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ได้ดำเนินรายการวิทยุที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกระจายด้วยระบบ เอเอ็มที่ความถี่ 1368 Kh. และระบบเอฟเอ็มที่ความถี่ 101.75 Mh.


บุกรุกที่สาธารณะประโยชน์

 • 20022560_1.jpg
 • 20022560_2.jpg
 • 20022560_3.jpg
 • 20022560_4.jpg
 • 20022560_5.jpg
 • 20022560_6.jpg
 • 20022560_7.jpg
 • 20022560_8.jpg
 • 20022560_9.jpg

         วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. สภ.เมืองบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งทางศูนย์วิทยุ ว่ามีกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการฟ้องขับไล่ กรณีบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ จะขอเข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ ขออยู่อาศัยยังที่เดิม 


ประชุมคณะกรรมการจัดงาน(Buriram Water Carnival)

 • 21022560_1.jpg
 • 21022560_2.jpg
 • 21022560_3.jpg
 • 21022560_4.jpg
 • 21022560_5.jpg
 • 21022560_6.jpg

         วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์,พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.จิรวัฒน์ ศิรพิมลรัตน์ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์,ร.ต.อ.ศักรพงศ์ ปราบริปู รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์,ร.ต.อ.กิตติคม เกตุชาติ รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์


รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

 

         วันนี้ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.นิรุธ สาระสิทธิ์ รองสว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ร.ต.อ.หญิงกนกวรรณ พลทามูล ปรก.รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์


จัดระเบียบสังคม ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ตในเขตพื้นที่ตามแผนบูรณาการจังหวัด

         วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ไชยสาคร รอง สารวัตรงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปราม พร้อมด้วยสายตรวจเขต๔, และเขต๕ ร่วมกับฝ่ายปกครองออกจัดระเบียบสังคม ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ตในเขตพื้นที่ตามแผนบูรณาการจังหวัด


โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด

 • 17022560_1.jpg
 • 17022560_2.jpg
 • 17022560_3.jpg
 • 17022560_4.jpg
 • 17022560_5.jpg

         วันนี้ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช