ประชุม กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น.  

นายก กมล  เรืองสุขศรีวงศ์  ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และที่ปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ณ ห้องประชุม กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ น.  

พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรรม (ช่วงที่ ๑) ก่อนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ภ.๓ “ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน”ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการ กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ , ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ , สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีฯ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ และสถานีตำรวจภูธรในสังกัดปล่อยแถวพร้อมกัน จำนวน ๓๔ สถานี


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.

พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ๑๐ กลุ่มหมาย ตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ภ.๓ “ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน”ประจำเดือน ส.ค.๖๐ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ ส.ค.๖๐ โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการ กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ , ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ ฝ่ายปกครอง, อาสาสมัครตำรวจชุมชน, มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถานบุรีรัมย์, อาสาสมัครรักษาดินแดน, อป.พร., ร่วมพิธีฯ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์

 


กิจกรรม “ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน ”

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ประธานการจัดกิจกรรม “ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน ”  โดยมี  พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืิองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ไกรสร อินไชย สวป.สภ.เมืิองบุรีรัมย์ , ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อม ชุด ตชส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,  สายตรวจตำบลพระครู ชาวบ้านสระเกษ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสระเกษ  และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ฯ ณ สวนสาธารณะประโยชน์บ้านสระเกษ หมู่ ๓ ต.พระครู อ.เมือง จว.บุรีรัมย์


โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , ด.ต.จำเนียน ปิ่นแก้ว , ด.ต.ชนะพัฒน์ เฉลิมรัมย์, ส.ต.ต.ศิรพันธ์ ลิ่มไธสง และ ร.ต.ต.ปริญญา หลักสกุล สายตรวจตำบลถลุงเหล็ก ร่วมปลูกป่าและปล่อยปลา ตามโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ป่าชุมชนหนองม่วง บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืิอง จว.บุรีรัมย์  โดยมีนางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี


ประชุมข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.อ.ประยุทธ  โพธิ์แก้วกุล  รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  มาตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ประจำเดือน สิงหาคม โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุม จึงได้กำชับการปฏิบัติตามนโยบายการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔  


โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

 

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมการดำเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย และเพื่อนำดอกไม้จันทน์ที่ร่วมกันประดิษฐ์ไปใช้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมได้ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์