เตรียมความพร้อม รปภ. พล.อ.อ.โยธิน  ประยูรโภคราช  ผู้แทนพระองค์

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้เรียกข้าราชการตำรวจในสังกัดและข้าราชการตำรวจสนับสนุนกำลังปฏิบัติ เพื่อร่วมประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจ กำชับการปฏิบัติ  ตรวจเครื่องแต่งกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจราจร ผู้แทนพระองค์ พล.อ.อ.โยธิน  ประยูรโภคราช  ที่จะเดินทางมามอบถุงพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เดือนมิถุนายน 2560

       สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.

พ.ต.อ.ชวาล  อุทัยพันธุ์  ผกก.สภ.ห้วยราช  เป็นประธานการปล่อยแถวการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ห้วงระหว่างวันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2560 โดยมีข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์  อาสมัครตำรวจบ้าน  ฝ่ายปกครอง อส.  มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์  ร่วมปล่อยแถว ณ บริเวณหน้าลาน สภ.เมืองบุรีรัมย์


ชุดตำรวจมวลชนสัมพันธ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านร่องหมากน้อย

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และประชาชน หมู่บ้านร่องหมากน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.กลันทา อ.เมือง จว.บุรีรัมย์  ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน จัดทำรั้วบ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านร่องหมากน้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยอาชญากรรมของหมู่บ้าน


เตรียมความพร้อม รปภ. พล.ท.ฐิตะฐาน  สุขศรี  ผู้แทนพระองค์

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้เรียกข้าราชการตำรวจในสังกัดและข้าราชการตำรวจสนับสนุนกำลังปฏิบัติ เพื่อร่วมประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจ กำชับการปฏิบัติ  ตรวจเครื่องแต่งกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจราจร ผู้แทนพระองค์ พล.ท.ฐิตะฐาน  สุขศรี  ที่จะเดินทางมามอบถุงพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนางรอง จว.บุรีรัมย์


ประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๙ มิถุยน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เรียกประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์  ทุกสายงาน  เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อราชการ  นโยบายของผู้บังคับบัญชา  และการดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สภ.เมืองบุรีรัมย์


ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ณ สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

พล.ต.ต.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผบก.กต.๓ จต. และคณะ ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ณ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืิองบุรีรัมย์ พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์.พ.ต.ท.กัมพล วงษ์สงวน รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงฯ ณ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์


รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ปลอดบุหรี

 

  วันนี้ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์

  พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

  พ.ต.ท.จิระวัฒน์ ศิระพิมลรัตน์ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์

  พร้อมลูกข่ายจราจร จำนวน ๑๐ นาย เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ปลอดบุหรี บริเวณหน้าหน้าอาคารอำนวยการ และถนนหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์