สถานภาพกำลังพล

 

  • กำลังพล 

กำลังพล สภ.เมืองบุรีรัมย์

ระดับชั้น กำลังพลจริง มาช่วยราชการ ไปช่วยราชการ คงเหลือ
ชั้นสัญญาบัตร 73 15 10 78
ชั้นประทวน 179 40 11 208
รวม 252 55 21 286

 

กำลังพลแบ่งตามแผนกงาน สภ.เมืองบุรีรัมย์

งานจราจร งานปราบปราม งานสอบสวน งานสืบสวน งานอำนวยการ
79 131 32 34 13

 

  • ยานพาหนะ

           รถจักรยานยนต์    ทั้งหมด   54   คัน

           รถยนต์              ทั้งหมด     6   คัน

           รถตู้                  ทั้งหมด     1   คัน

  • วัสดุอุปกรณ์

           1. ปืนพกลูกโม่แบบ 91 ขนาด 38 นิ้ว       =   48   กระบอก

           2. ปืนเล็กยาว 11 นิ้ว                            =   76   กระบอก

           3. ปืนกลมือ 96 นิ้ว                              =     2   กระบอก

           4. ปืนเล็กยาวชนวนกลาง (0.5 นาโต้)      =     3   กระบอก

           5. ปืนเล็กกลแบบ 14 นิ้ว                       =     3   กระบอก

           6. ปืนลูกซองเดี่ยว 12 นิ้ว                      =     8   กระบอก

 

 

 

 

 

                                                                                                  ***บันทึกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561***