สถานภาพกำลังพล

 

  • กำลังพล 

กำลังพล สภ.เมืองบุรีรัมย์

ระดับชั้น กำลังพลจริง มาช่วยราชการ ไปช่วยราชการ คงเหลือ
ธุรการ 2      
ป้องกันปราบปราม 180      
สืบสวน 17      
จราจร 38      
สอบสวน 23      
รวม 260      

 

 

  • ยานพาหนะ

           รถจักรยานยนต์    ทั้งหมด   75   คัน

           รถยนต์              ทั้งหมด   13   คัน

           รถตู้                  ทั้งหมด     1   คัน

  • วัสดุอุปกรณ์

           1. ปืนพกลูกโม่แบบ 91 ขนาด 38 นิ้ว       =   48   กระบอก

           2. ปืนเล็กยาว 11 นิ้ว                            =   36   กระบอก

           3. ปืนกลมือ 96 นิ้ว                              =     2   กระบอก

           4. ปืนเล็กยาวชนวนกลาง (0.5 นาโต้)      =     3   กระบอก

           5. ปืนเล็กกลแบบ 14 นิ้ว                       =     3   กระบอก

           6. ปืนลูกซองเดี่ยว 12 นิ้ว                      =     8   กระบอก

 

 

 

 

 

                                                                                                  ***บันทึกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563***