สถานภาพกำลังพล

 

  • กำลังพล      

กำลังพลแต่ละงานตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์

ระดับชั้น กำลังพลจริง มาช่วยราชการ ไปช่วยราชการ คงเหลือ
ชั้นสัญญาบัตร ๗๓ ๑๕ ๑๐ ๗๘
ชั้นประทวน ๑๗๙ ๔๐ ๑๑ ๒๐๘
รวม ๒๕๒ ๕๕ ๒๑ ๒๘๖

 

กำลังพลแต่ละงานตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์

งานจราจร งานปราบปราม งานสอบสวน งานสืบสวน งานอำนวยการ
๗๙ ๑๓๑ ๓๒ ๓๔ ๑๓

 

  • ยานพาหนะ

               รถจักรยานยนต์    ทั้งหมด     ๕๔   คัน

               รถยนต์                ทั้งหมด        ๖   คัน

               รถตู้                     ทั้งหมด        ๑   คัน

  • วัสดุอุปกรณ์

                ๑. ปืนพกลูกโม่แบบ ๙๑ ขนาด ๓๘ นิ้ว       =    ๔๘   กระบอก

                ๒. ปืนเล็กยาว ๑๑ นิ้ว                                =    ๓๖   กระบอก

                ๓. ปืนกลมือ ๙๖ นิ้ว                                   =      ๒   กระบอก

                ๔. ปืนเล็กยาวชนวนกลาง (๐.๕ นาโต้)       =     ๓    กระบอก

                ๕. ปืนเล็กกลแบบ ๑๔ นิ้ว                           =     ๓    กระบอก

                ๖. ปืนลูกซองเดี่ยว ๑๒ นิ้ว                          =     ๘    กระบอก

 

 

 

 

 

                                                                                                  ***บันทึกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561***