นโยบายผบ.ตร.ด้านที่ ๑ การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

 

 

 

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ จัดทำแผนถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์องค์รัชทายาท กำชับการปฎิบัติและถือปฎิบัติ พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดี