นโยบายผบ.ตร.ด้านที่ ๓ การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

   

ระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามช่วงระยะเวลาเพื่อป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม