การเสริมสร้างความสามัคคีและการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

 

 

จัดให้มีโครงการเสริมสร้างความสามัคคีและการบำรุงขวัญแก่ข้อราชการตำรวจ

 

 

มอบของรางวัลให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด