• 3_2.jpg
 • 3_3.jpg
 • 4.jpg
 • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


ตรวจสอบกรณีย้ายรางหลีกทางรถไฟและพื้นที่ตักหินในทางแยกเขากระโดง

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยงสว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร.ต.อ.หญิงกนกวรรณ พลทามูล รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร.ต.ท.กิตติพงษ์ บุญมาก รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ตรวจสอบกรณีย้ายรางหลีกและพื้นที่ตักหินในทางแยกเขากระโดง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ณ บริเวณจุดตักหินบ้านศิลาชัย ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


ดำเนินรายการวิทยุที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ ๓ พ.ค.๑๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๐.๐๐ น.

ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา  ผ.บ.หมู่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ได้ดำเนินรายการวิทยุที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งกระจายด้วยระบบ เอเอ็มที่ความถี่ 1368 KHz.และระบบเอฟเอ็มที่ความถี่ 101.75MHz  ได้ประชาสัมพันธ์ตามคำสั่งของ พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์  ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานต์ตามหอพักนักศึกษาและตามบ้านเรือนประชาชน และให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากฟัาผ่าการใช้โทรศัพท์มือถืในเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ที่จากสาเหตุต่าง ๆ


ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ,พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร.ต.อ.นิรุธ สาระสิทธิ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร.ต.อ.ประสาท พิมพาชาติ รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์พร้อมกำลังเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยชุมชนขนาดใหญ่ขั้นรุนแรงในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (BRDEx-60) ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์(ซอยทนายอาน) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


ร่วมพิธีเปิด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดมาตรฐานใหม่(ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน)

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ร.ต.อ.สมควร ละสระน้อย รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ร่วมพิธีเปิด 

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดมาตรฐานใหม่(ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน) ณ กองร้อย อส.จ.บุรีรัมย์


วิทยากรบรรยายแก่ผู้ถูกควบคุมความประพฤติ

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่(จร) สภ.เมืองบุรีรัมย์ได้ไปดำเนินการเป็นวิทยากรบรรยายที่ศาลาการเปรียญวัดป่าธรรมาธีราราม แก่ผู้ที่ต้องถูกควบคุมความประพฤติ จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ มีจำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๕๐ ราย


เตรียมความพร้อมภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 • 26042560_1.jpg
 • 26042560_2.jpg
 • 26042560_3.jpg
 • 26042560_4.jpg
 • 26042560_5.jpg
 • 26042560_6.jpg
 • 26042560_7.jpg
 • 26042560_8.jpg

         วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. สภ.เมืองบุรีรัมย์ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง  สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พ.ต.ท.ยุทธนา  ไตรทิพย์  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เรียกประชุมแถวตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์เตรียมความพร้อมภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • 26042560_1.jpg
 • 26042560_2.jpg
 • 26042560_3.jpg
 • 26042560_4.jpg
 • 26042560_5.jpg
 • 26042560_6.jpg
 • 26042560_7.jpg
 • 26042560_8.jpg
 • 26042560_9.jpg
 • 26042560_10.jpg
 • 26042560_11.jpg

         วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ (ส่วนกลาง) ภ.จว.บุรีรัมย์ และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช