• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์

โครงการอุปสมบทหมู่เสริมสร้างคุณธรรม ตำรวจภูธรภาค 3

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

     พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ คณะแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เสริมสร้างคุณธรรม ตำรวจภูธรภาค 3 ระหว่างวันที่ 9 - 25 มกราคม 2563 โดยมี พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 เป็นประธานในพิธีฯ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.อ.อัษฎไณย ป้องกัน ผกก.สภ.คูเมือง, พ.ต.ท.สยาม เกียรติบรรจง สวญ.สภ.โคกกระชาย และข้าราชการในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมอุปสมบท จำนวน 27 นาย ซึ่งมีข้าราชการตำรวจใน 8 จังหวัด สังกัดตำรวจภูธรภาค 3 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 110 นาย ณ วัดด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

โครงการ Big Cleaning Day

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.

     พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานในกิจกรรมการจัดทำโครงการ BIG CLEANING DAY ของ ภ.จว.บุรีรัมย์ โดยมีหน่วยงานร่วมกิจกรรม ดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ/ศอ.ปส./กก.สืบสวน/กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ , สภ.เมืองบุรีรัมย์ , นปพ./ชุดปฏิบัติการ ภ.จว.บุรีรัมย์ , หน่วยสันติบาล , พิสูจน์หลักฐาน จว.บุรีรัมย์ , สหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ และหน่วยสนับสนุน พนักงานเทศกิจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ , เทศบาลตำบลอิสาณ ณ บริเวณลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 ถึง 10.00 น.

          ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา  ตำแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งกระจายเสียงในระบบ AM 1368 กิโลเฮิร์ตและระบบ FM 101.75 เม็กกะเฮิร์ต ได้ประชาสัมพันธ์ุถึงเรื่องตากข้าวตามผิวการจราจรซึ่งอาจนำมาถึงอุบัติเหตุและอาจาทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายจราจรและป้องกันอาชญากรรมขโมยทรัพย์สินผลผลิตจากเกษตรที่ประชาชนนำมาตากไว้

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.

     พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์/ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , นปพ.ภ.จว.บุรีรัมย์ , กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ , ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ , ตำรวจท่องเที่ยว , ตำรวจทางหลวง , ทหาร มทบ.26 , ร.23 พัน4 , ฝ่ายปกครอง , อป.พร. , อาสาสมัครตำรวจบ้าน และมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถานบุรีรัมย์ กว่า 200 นาย เพื่อระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรม การดูแลรักษาความปลอดภัย และเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว ห้วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2562 โดยกำหนดการตาม 10 กลุ่มเป้าหมาย ตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค 3 (พิทักษ์ภัยให้ประชาชน) เน้นหมายจับคดีค้างเก่า , ยาเสพติด , อาวุธปืนและอาวุธสงคราม 

ข่าวสารทาง Facebook : ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

     ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์  มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนานนท์ ไชยสิน สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , สายตรวจตำบลถลุงเหล็ก , สายตรวจตำบลกลันทา , ร่วมกับ อบต.ถลุงเหล็ก , การไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณสองข้างทาง ถนนนอกหมู่บ้าน และถนนในหมู่บ้านที่สาธารณะ วัด โรงเรียน ที่บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 , บ้านดอนดู่แดง หมู่ที่ 13 และบ้านสระล้อม หมู่ที่ 14

ข่าวสารทาง Facebook : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 ถึง 10.00 น.

     ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งกระจายเสียงในระบบ AM 1368 กิโลเฮิร์ตและระบบ FM 101.75 เม็กกะเฮิร์ตได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันเหตุร้ายต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นในบริเวณงานประจำปีหรืองานบุญประเพณีและมีการทะเลาะเบาะแว้งทำร้ายร่างกายกันโดยใช้อาวุสต่างๆนาๆและทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยเฉพาะ ผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านไม่ให้ก่อเหตุการหรือไม่ให้มีการทะเลาะวิวาท ทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในการประเพณีลอยกระทงจะถึงนี้ไม่ให้มีการเล่นประทัดดอกไม้ไฟ รวมถึงจุดโคมไฟ ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ด้วย

ข่าวสารทาง Facebook : ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

     พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์ และเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม จึงได้มีข้อสั่งการ มอบนโยบายในการบริหารงาน แนวทางการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เน้นย้ำการจับกุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ไม้พยุง การค้ามนุษย์ การให้บริการประชาชน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้ประชาชนได้มีความเชื่อมั่นและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอำนวยความยุติธรรม

ข่าวสารทาง Facebook : ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562