• 3_2.jpg
 • 3_3.jpg
 • 4.jpg
 • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครตำรวจบ้านชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยและเฝ้าระวังยาเสพติดประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

         วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พ.ต.ต.สุชิน  วัดจะโป๊ะ  สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยร้อยเวรสายตรวจรถยนต์  ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครตำรวจบ้านชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยและเฝ้าระวังยาเสพติดประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ รร. เทคโนโลยีเบญจ ร่วมรับประทานอาหารกับคณะครูฝึกและผู้เข้ารับการฝึก  


พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัคร ชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินและเฝ้าระวังยาเสพติดประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

 

 • Image_04d6053.jpg
 • Image_1a95d85.jpg
 • Image_2a59b99.jpg
 • Image_7def411.jpg
 • Image_8f54aeb.jpg
 • Image_600d586.jpg
 • Image_7570acd.jpg
 • Image_849270c.jpg
 • Image_b286e65.jpg
 • Image_c9065c8.jpg
 • Image_cb89a13.jpg
 • Image_e2872e0.jpg
 • Image_ede6ded.jpg

         วันนี้ ๑๗ มี ค ๒๕๖๐  เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้รับเกียรติจาก นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายก อบจ.บุรีรัมย์  มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัคร ชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินและเฝ้าระวังยาเสพติดประจำหมู่บ้าน/ชุมชน  


เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ ตำบล สวายจีก

 • Image_040e7fd.jpg
 • Image_1fb932a.jpg
 • Image_6af364a.jpg
 • Image_10c6e94.jpg
 • Image_5873ac2.jpg
 • Image_84423e7.jpg
 • Image_234777d.jpg
 • Image_370733c.jpg
 • Image_2253338.jpg
 • Image_5320982.jpg
 • Image_bcf0d42.jpg
 • Image_d61972c.jpg
 • Image_e3dac76.jpg
 • Image_f10d200.jpg
 • Image_fc6aafc.jpg
 

         วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ต.สุชิน  วัดจ๊ะโป๊ะ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรเวรป้องกันปราบปราม พร้อมด้วยสายตรวจเขต ๑ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เจ้าของบ้านชื่อ นางสมพงษ์ กิบรัมย์ เลขที่ ๖๙ หมู่ ๘ ต.สวายจีก อ.เมือง บุรีรัมย์  


มอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา

 • 16032017_1.jpg
 • 16032017_2.jpg
 • 16032017_3.jpg
 • 16032017_4.jpg
 • 16032017_5.jpg
 • 16032017_6.jpg
 • 16032017_7.jpg
 • 16032017_8.jpg
 • 16032017_9.jpg

         วันนี้ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม "โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน" (D.A.R.E.ประเทศไทย) ณ หอประชุมแก้วมุกดา โรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร) อ.เมือง จว.บุรีรัมย์


ประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังป้องกันการเกิดไฟลามทุ่ง

        วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น  พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้ออกตรวจและไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่  ไปพบปะประชาชนชาวไร่บ้านหนองค่าย  ต.บ้านบัว  อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์  และด้วยช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง จึงประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังป้องกันการเกิดไฟลามทุ่ง


ประชุมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรภายในตลาดไนท์บาซ่า

        วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร.ต.อ.มนัส ถุนนอก ปรก.รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมประชุมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรภายในตลาดไนท์บาซ่า บุรีรัมย์


เปิดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

        วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ โดยมี พ.ต.ท. จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ร.ต.อ.ศักรพงศ์ ปราบริปู รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์,ร.ต.อ.วรุตม์ ยุตสะธรรม รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ด.ต.ชุติเทพ ราชวิชา ผบ.หมู่ฯ,ส.ต.ท.ฤทธิชัย น้อยพรหม ผบ.หมู่ฯ คณะวิทยากรจากสภ.เมืองบุรีรัมย์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสายงานจราจรจากสภ.ต่างๆในสังกัด ภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ นาย เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สภ.เมืองบุรีรัมย์