• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์

ประชุม ชี้แจง ข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาสังกัด สภ.เมืองบุรีรัมย์

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันนี้ ๒๔ ส.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.ต.ไกรสร อินไชย สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมประชุม ชี้แจง ข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาสังกัด สภ.เมืองบุรีรัมย์ ณ.ห้อง ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 

โครงการวิ่งเทิดพระเกียรติฯ Run For The Queen 2016

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๙ เวลา ๐๕.๐๐ น 

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ จัดตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๙ ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เมืองบุรีรัมย์ โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก มาทำการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ วัดความดัน และเอ็กซเรย์ ที่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

นายเสรี ศรีหะไตร ผวจ.บุรีรัมย์, พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ,พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ,พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์