• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.

     ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนานนท์ ไชยสิน สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ 50 นาย,ฝ่ายปกครองจังหวัดบุรีรัมย์, มทบ.26, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้วเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

ข่าวสารทาง Facebook : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.

     ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนานนท์ ไชยสิน สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ 50 นาย , ฝ่ายปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ , มทบ.26 , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน , หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดกลางอารามหลวง ตำบล ในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

ข่าวสารทาง Facebook : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

ประกอบพิธีเนื่องใน“วันตำรวจ” ประจำปี 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562

     พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องใน“วันตำรวจ” ประจำปี 2562 โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ(ส่วนกลาง)ภ.จว.บุรีรัมย์, สภ.เมืองบุรีรัมย์, ตำรวจพิสูจน์หลักฐานบุรีรัมย์, คณะแม่บ้าน, กต.ตร.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์การการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 - 10.00 น.

     ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งกระจายเสียงในระบบ AM 1368 กิโลเฮิร์ตและระบบ FM 101.75 เม็กกะเฮิร์ตได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและให้คำนึงและเคารพกฏจราจรให้เคร่งครัดเพราะทุกวันนี้มักจะมีอุบัติเหตุ และมีความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและได้ชี้แจงกรณี ผู้ที่กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนกฏหมายจราจรและได้รับใบสัางจากเจ้าพนักงานจราจรและต้องไปชำระค่าปรับ ณ สถานที่ กฏหมายกำหนด

กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานีที่ทำการ และทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.

     ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ นำ นสต.ฝึกงาน สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานีที่ทำการ และทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณคลองละลมโบราณลูกที่ 2 ตำบล ในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.20 น.

     พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานีที่ทำการ และทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.

     ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ มากมูล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ นำข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ จำนวน 50 นาย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณคลองละลมโบราณลูกที่ 1 ตำบล ในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี