• 3_2.jpg
 • 3_3.jpg
 • 4.jpg
 • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์

ตรวจประเมินผลชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี 2562

 • 72088.jpg
 • 72097.jpg
 • 72099.jpg
 • 72101.jpg
 • 72107.jpg
 • 72109.jpg
 • 72111.jpg
 • 72116.jpg
 • 72118.jpg
 • 72122.jpg
 • 72134.jpg
 • 1159448.jpg
 • 1159449.jpg
 • 1159451.jpg
 • 1159452.jpg

วันที่ (8 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น.

อำนวยการโดย พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการ , พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์,พ.ต.ท.หญิง ปัณฑ์ชนัต แจ่มใส รอง ผกก.ฝอฯ พร้อมคณะตรวจประเมินผลชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ฯ ดีเด่น ประจำปี 2562 ของ สภ.เมืองบุรีรัมย์ หมู่บ้านเป้าหมายหนองโพรง ม.5 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม

 • 64939665_700079317112350_6806353962392879104_o.jpg
 • 64943728_700079197112362_1582840395132305408_o.jpg
 • 64947806_700079367112345_2667751775506792448_n.jpg
 • 65182066_700079440445671_5270123510134472704_n.jpg
 • 65220345_700079513778997_5921857958051840_o.jpg
 • 65646365_700079263779022_7551945067909349376_o.jpg

วันที่ (26 มิ.ย. 62) เวลา 18.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ศิริวัฒน์  สมกิจศิริ  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบให้ชุดปักกลด สภ.เมืองบุรีรัมย์ โดย พ.ต.ท.ธนานนท์  ไชยสิน  สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,
ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์  โสตถิยาภรณ์  รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , ร.ต.ต.จำเนียน  ปิ่นแก้ว  รอง สวป.ฯ , ด.ต.อรรถพล  เกรัมย์  ผบ.หมู่(ป.)ฯ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม ตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน (ครือข่ายป่องกันภัยในชุมชน) ให้กับประธานชุมชน/คณะกรรมการ/ผู้อาศัยในหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ชุดปักกลด สภ.เมืองบุรีรัมย์ พบปะ/เยี่ยมเยียน/ประชาสัมพันธ์การดำรงตนให้ห่างไกลยาเสพติด

 • 64958152_698763303910618_3264592027370651648_n.jpg
 • 65045007_698763353910613_4366836104750432256_o.jpg
 • 65055401_698763390577276_4827823117952876544_n.jpg
 • 65072081_698762877243994_6320877256122040320_n.jpg
 • 65550552_698763277243954_7547704612338270208_o.jpg

วันที่ (25 มิ.ย. 62) เวลา 13.00 น. 

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ มากมูล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์มอบให้ชุดปักกลด สภ.เมืองบุรีรัมย์ โดย พ.ต.ท.ธนานนท์ ไชยสิน สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.ฯ , ร.ต.ต.จำเนียน ปิ่นแก้ว รอง สวป.ฯ พบปะ เยี่ยมเยียน/ ออกประชาสัมพันธ์การดำรงตนอย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติด และแนะนำการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ให้กับนักศึกษานอกโรงเรียน ต.อิสาณ,ต.หนองตาด, ต.บ้านบัว,ต.กระสัง และ ต.กลันทา ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาลากลางหมู่บ้านหนองโพรง หมู่ 5 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

บรรยายปัญหายาเสพติดให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.บ้านยาง

 • 64951530_698759443911004_3966827100186345472_n.jpg
 • 65042047_698759693910979_6210861703194738688_o.jpg
 • 65052017_698759510577664_4560246633937240064_o.jpg
 • 65098048_698759920577623_3915837978592673792_o.jpg
 • 65181543_698759607244321_5683406519148740608_n.jpg

วันที่ (25 มิ.ย. 62) เวลา 10.00 น. 

     ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ มากมูล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบให้ชุดปักกลด สภ.เมืองบุรีรัมย์ โดย พ.ต.ท.ธนานนท์ ไชยสิน สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.ฯ , ร.ต.ต.จำเนียน ปิ่นแก้ว รอง สวป.ฯ บรรยายเรื่องปัญหายาเสพติดมให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต.ในพื้นที่ ต.บ้านยาง 19 หมู่บ้าน ตามโครงการแก้ปัญหายาเสพติดหมู่บ้านรุนแรงและหมู่บ้านระดับปานกลาง ณ ศาลากลางหมู่ 1 บ้านยาง ต.บัานยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ประชุมวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนตามข้อมูลเบาะแสผ้าป่าอาชญากรรม

 • 64701575_698756720577943_1299799950086897664_n.jpg
 • 64891216_698757523911196_7651902357185232896_o.jpg
 • 65264660_698757587244523_7948898645623963648_o.jpg
 • 65319733_698757347244547_3481728338152652800_n.jpg
 • 65374991_698757623911186_4131966290615074816_n.jpg
 • 65464203_698756713911277_1359289494859153408_o.jpg

วันที่ (23 มิ.ย. 62) เวลา 19.00 - 23.00 น. 

     ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ มากมูล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์มอบให้ชุดปักกลด สภ.เมืองบุรีรัมย์ โดย ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.ฯ , ร.ต.ต.จำเนียน ปิ่นแก้ว รอง สวป.ฯ , ด.ต.พิทยาวุฒิ จันทร์ประโคน สายตรวจตำบลสะแกซำฯ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน/ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน ประชุมวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนตามข้อมูลเบาะแสผ้าป่าอาชญากรรม และวางแผนการปฏิบติดังนี้ 

ชุดปักกลด สภ.เมืองบุรีรัมย์ กดดัน ผู้ค้า ผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 • 65016672_699319823854966_6876718454552920064_n.jpg
 • 65095073_699319863854962_4320271164543860736_n.jpg
 • 65095073_699319973854951_4680070822721748992_n.jpg
 • 65243166_699320253854923_7967053163146510336_n.jpg
 • 65265308_699320120521603_6008948504561451008_n.jpg
 • 65454417_699319653854983_7928160585013788672_n.jpg

วันที่ (21 มิ.ย. 62) เวลา 18.20 น. 

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ มากมูล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , ชุดสืบสวน สภ.เมืองบุรีรัมย์ , สายตรวจ 191 พร้อมด้วยชุดปักกลด สภ.เมืองบุรีรัมย์ , จนท.ทหาร มทบ.26 ร่วมกดดัน ผู้ค้า
ผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อเนื่อง คัดกรองบุคคล / สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน 15 ราย บริเวณถนนสายบ้านสะแกซำ - สวายจีกตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) หมู่ที่ 3 ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผลปรากฎไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

ผกก.ฯ ออกตรวจเยี่ยมประชาชน

 • 64323576_694607877659494_2178914003923763200_o.jpg
 • 64488476_694607927659489_2943008438436757504_n.jpg
 • 64789518_694607970992818_2816824511188434944_n.jpg

วันที่ (18 มิ.ย. 2562 ) เวลา 16.00 น. 

     พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการปักกลด สภ.เมืองบุรีรัมย์ นำโดย พ.ต.ท.ธนานนท์ ไชยสิน สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย ์, ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.ฯ ได้ร่วมออกตรวจเยี่ยมประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและตำรวจ แนะนำการจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย / สอบถามข้อมูลและปัญหาต่างๆในชุมชน เพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขต่อไป ณ บ้านสะแกซำ หมู่ที่ 3 ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์